Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

Alfen: 13% rendement met 50% buffer

Alfen: 13% rendement met 50% buffer
20 feb 2024 om 12:22

Vorig jaar daalden aandelen van Alfen aanzienlijk, waarbij de koers meer dan halveerde. Aanleiding voor die afstraffing op de beurs was een omzetwaarschuwing van de onderneming in augustus 2023.

Die waarschuwing zag met name op het laadpalensegment van de onderneming. Klanten van Alfen hadden namelijk te maken met te veel voorraden post-corona. Dit resulteerde in beduidend minder vraag naar de laadpalen van Alfen. Ook het wegvallen van subsidies speelde een rol bij die terugvallende vraag.

Deze lastige marktomstandigheden maakten een tijdelijk einde aan het groeiverhaal bij Alfen. Beleggers deden de aandelen daardoor van de hand met een hevige koersdaling tot gevolg:

Trading update herstelt vertrouwen

Op 12 november 2023 rapporteerde Alfen echter een trading update waaruit bleek dat het ergste achter de rug was voor wat betreft de voorraadafbouw in de laadpalensector. De overige bedrijfstakken wisten daarnaast een prima resultaat te boeken.

Sinds die berichtgeving herstelde de aandelenkoers van Alfen de laatste maanden dan ook aanzienlijk.


Deze column wordt u aangeboden door ProBeleggen.nl


Jaarcijfers Alfen 

Alfen rapporteerde afgelopen week de jaarcijfers waaruit blijkt dat er op vrijwel ieder vlak verbetering zichtbaar is in de tweede jaarhelft.

De groei trekt weer aan en de marges en winstgevendheid lagen in de tweede jaarhelft weer hoger dan in de eerste.

In het vierde kwartaal steeg de omzet uit het laadpalen segment met 10% in vergelijking met een kwartaal eerder. De terugval in dit segment lijkt daarmee definitief ten einde.

Outlook Alfen

In 2023 lag de omzet van Alfen op circa 505 miljoen. Voor 2024 mikt Alfen op een omzet tussen de 590 en 660 miljoen wat op jaarbasis weer een stevige groei zou betekenen.

Het laadpalensegment moet daarbij 15% groei opleveren terwijl Smart Grid Solutions en Energy Storage System voor 20% en 40% groei moeten zorgen.

Alfen liet weten dat de eerder gedeelde middellange termijn doelstellingen intact blijven en dat men van alle drie de segmenten sterke groei blijft verwachten.

De onderneming wil net zoals in de tweede jaarhelft van 2023 een positieve vrijekasstroom genereren over 2024. Daarnaast moet de aangepaste EBITDA-marge verder verbeteren dit jaar.

Risico’s

Naast de positieve vooruitzichten voor dit jaar vallen er ook enkele risico’s aan te wijzen. Zo bestaat de kans dat er in de toekomst wederom een terugval in de groei van Alfen zal plaatsvinden.

Daarnaast kun je vraagtekens zetten bij de marge-doelstellingen van de onderneming. De sector kent veel competitie en mogelijk blijken de doelstellingen in de toekomst te ambitieus.

Samenvattend

Alfen is bij uitstek gepositioneerd om te profiteren van de wereldwijde energietransitie die de komende jaren verder zal gaan doorzetten. 

Ondanks de tijdelijke terugval in de laadpalen business blijft Alfen prima gepositioneerd in de renewables sector.

Het bedrijf is stevig geworteld in de voortdurende elektrificatie van het energienetwerk en haalt daar op verschillende manieren omzet uit:

  • Laadpalen voor particulier gebruik
  • Smart Grids (substations)
  • Energie opslagsystemen

Nu de tijdelijke terugval in groei ten einde lijkt en men weer groei verwacht voor dit jaar biedt Alfen een interessante manier om in te spelen op de energietransitie.

Mocht je als belegger positie willen nemen in Alfen maar behoefte hebben aan neerwaartse bescherming voor het geval de koers toch weer wat wegzakt dan kun je een rendement certificaat overwegen. Hieronder meer informatie.

Rendement certificaat Alfen

Met het onderstaande certificaat ontvang je als belegger een uitkering van 61,50 euro indien aandelen Alfen tot en met 20 december 2024 niet op of onder de 27,50 euro zullen handelen. Het certificaat kan men momenteel aankopen voor circa 55 euro.

Indien aandelen Alfen gedurende de looptijd niet op of onder de ondergrens van 27,50 euro komen te handelen (een dekkingsgraad van circa 50%) realiseert men een rendement van ruim 13% in slechts 10 maanden tijd. Wat ons betreft een aantrekkelijke risico/rendementsverhouding.

Mocht het aandeel toch onder de ondergrens zakken, dan ontvangt men op de einddatum de prijs van het onderliggende aandeel, in dit geval Alfen.

Hierbij de details van het certificaat:

ISIN: NLSGE001BYY5 Prijs certificaat: €55  Maximale Uitkering: €61,50 Ondergrens: €27,50
Peildatum: 20/12/2024  Prijs Aandeel: €55,15 Potentieel Rendement: 13,5%  Dekking: 50% 

Klik hier voor meer details 

Overzicht beschikbare rendement certificaten Alfen: klik hier

Brochure Rendement certificaat: klik hier

Factsheet Rendement certificaat: klik hier

Productinformatie: klik hier

Q&A video over werking Rendement certificaat

Wil je meer weten over de werking van deze producten? Onlangs maakten we een video in samenwerking met Societe Generale om de meest voorkomende vragen van beleggers over deze certificaten te bespreken. Hieronder kun je de video bekijken:

Disclaimer

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. Deze producten kwalificeren als complexe producten en zijn bedoeld voor ervaren beleggers in Nederland die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico’s ervan in te schatten. De aanschaf van een financieel instrument kan een risico met zich meebrengen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of het essentiële informatiedocument. Deze documenten zijn terug te vinden via de website www.sgbeurs.nl op de productpagina van het uitgegeven beursproduct onder “Documentatie”. De goedkeuring van het prospectus kan niet worden beschouwd als aanprijzing van de effecten. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

De inhoud van dit artikel is niet opgesteld, bewerkt, gecontroleerd of gevalideerd door Société Générale. De juistheid, volledigheid of relevantie van verstrekte informatie is niet gegarandeerd. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gehouden (in nalatigheid of anderszins) voor enig direct of indirect verlies, schade, kosten of nadeel voortvloeiend uit het gebruik van deze video of de inhoud ervan en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, hetzij direct hetzij indirect, uitdrukkelijk of impliciet, contractueel, uit onrechtmatige daad, wettelijk of anderszins, in verband met de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of voor enige hierin vervatte opinie of voor enige fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen in dit artikel.

Deze column wordt u aangeboden door ProBeleggen.

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Koers Alfen

*

Altijd op de hoogte van de laatste Ontwikkelingen op de beurs!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en mis niks!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.