Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

Slim beleggen in ASM International

Slim beleggen in ASM International
1 feb 2023 om 14:54

In deze investment case leggen we je graag uit hoe je in minder dan een jaar tijd 13,22% rendement kunt maken met ASM International. Geannualiseerd zelfs 15%. Eerst geven we je meer achtergrond over de ontwikkelingen en verwachtingen bij ASM International.

ASM International

Chipmachinefabrikant ASM International (ASMI) richt zich op de productie en verkoop van chipmachines. De machines van ASMI richten zich op depositie (deposition) – het aanbrengen van dunne laagjes op zogeheten wafers. Die worden vervolgens gebruikt om microchips van te maken.

Voor een beter beeld van ASM International kunt u onderstaande video bekijken:

Hoewel ASMI met haar technologie geen monopoliepositie heeft – zoals bijvoorbeeld ASML dat wel heeft met haar EUV technologie – geniet de onderneming een sterke marktpositie. Met name op het gebied van ALD (Atomic Layer Deposition) heeft ASMI een aanzienlijk marktaandeel.

Gezien de positieve lange termijn vooruitzichten wat betreft de chipindustrie verwacht ASM International de komende jaren door te kunnen blijven groeien.

Het aandeel noteert sinds begin dit jaar bijna 30% in het groen en is daarmee de grootste stijger in de AEX Index. Belangrijke reden voor die koersstijging betreft een positieve meevaller die onlangs werd gecommuniceerd door de onderneming.

Onverwachte positieve meevaller

Geheel onverwachts publiceerde ASM International (ASMI) 17 januari nabeurs een persbericht met de voorlopige cijfers over het vierde kwartaal. De chipmachine producent uit Almere liet weten dat de omzet aanzienlijk hoger uitvalt dan aanvankelijk gedacht.

ASM International gaf op 28 november 2022 aan dat het rekende op een omzet tussen de €630 en €660 miljoen voor het vierde kwartaal. De onderneming liet echter weten dat de omzet uitkomt op ongeveer €720 miljoen euro. Een positief verschil van €60 tot €90 miljoen in vergelijking met de eerdere bandbreedte.

Supply chain problemen verbeteren

ASM International geeft aan dat de problemen omtrent de supply chain aanzienlijk verbeterden en dat daardoor een groter gedeelte van de backlog omgezet kon worden in daadwerkelijke omzet. In de laatste weken van december werden meer machines verscheept dan eerder werd geprognosticeerd.

Aantal orders overtreft verwachting

Behalve de hogere omzet laat ASM International ook weten dat het aantal orders fors hoger uitvalt dan eerder werd gecommuniceerd. Het aantal nieuwe orders in het vierde kwartaal lag op circa €820 miljoen. Eerder rekende men op circa €710 miljoen aan nieuwe orders.

Overname LPE schot in de roos?

Met name de orders voor ‘SiC epitaxy’ machines die worden gefabriceerd door LPE lieten een sterke vraag zien. LPE werd in oktober vorig jaar overgenomen door ASM International en de overname lijkt daarmee een schot in de roos.

Volgens een prognose van ASM International neemt de vraag naar deze machines van LPE jaarlijks met 25% toe. Dit komt met name vanwege de snel groeiende markt voor elektrische voertuigen.

Enkele risico’s

De markt voor chipmachines staat bekend om fluctuaties wat betreft vraag en prijs. Hierdoor blijft het lastig om een inschatting te maken hoe de komende jaren bij ASM International zich zullen ontwikkelen.

Daarnaast behaalt ASM International een deel van haar omzet in China. Eerder liet de onderneming weten dat dit groeiende onderdeel van de onderneming sterk bijdraagt aan de winstgevendheid. Het risico bestaat dat er in de toekomst nieuwe exportrestricties worden aangekondigd voor het verkopen van chipmachines in China.

Conclusie

Ondanks de cyclische aard van deze markt lijken de lange termijn vooruitzichten voor de chipindustrie onverminderd positief. Met haar sterke marktpositie kan ASM International gaan profiteren van deze groeitrend. De recente positieve update van de onderneming laat zien dat de vraag naar de machines van ASMI aanhoudt, ondanks economische onzekerheid en duidelijke tekenen van zwakte in bepaalde segmenten van de bredere chipindustrie.

Invulling

Mocht je een belegging in ASM International overwegen dan kun je dit uiteraard doen door de aandelen te verhandelen of middels een optieconstructie. De hoge bewegelijkheid van aandelen ASMI biedt echter een andere interessante mogelijkheid om op een alternatieve wijze te beleggen in de onderneming.

Met een zogeheten rendement certificaat ontvangt de belegger een vooraf bekende, vaste uitkering indien er aan de voorwaarde wordt voldaan dat gedurende de looptijd van het certificaat het onderliggende aandeel niet onder een bepaalde ondergrens handelt.

Rendement certificaat ASMI

Met het onderstaande certificaat ontvang je als belegger een uitkering van 364 euro indien aandelen ASM International tot en met 15 december 2023 niet onder de 165 euro zullen handelen. Het certificaat kan men momenteel aankopen voor circa 321 euro. Een premie van circa 3% ten opzichte van de huidige koers van het aandeel ASM International.

Indien aandelen ASM International gedurende de looptijd niet onder de ondergrens van 165 euro komen te handelen (een dekkingsgraad van bijna 47%) realiseert men een rendement van ruim 13% in minder dan een jaar tijd. Wat ons betreft een aantrekkelijke risico/rendementsverhouding.

Hierbij de details van het certificaat:

ISIN: NLSGE001BC57 Prijs certificaat: €321  Maximale Uitkering: €364  Ondergrens: €165
Peildatum: 15/12/2023  Prijs Aandeel: €311 Potentieel Rendement: 13,22%  Dekking: 46,99% 

Klik hier voor meer details 

Overzicht beschikbare rendement certificaten ASM International: klik hier

Brochure Rendement certificaat: klik hier

Factsheet Rendement certificaat: klik hier

Productinformatie: klik hier


Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. Deze producten kwalificeren als complexe producten en zijn bedoeld voor ervaren beleggers in Nederland die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico’s ervan in te schatten. De aanschaf van een financieel instrument kan een risico met zich meebrengen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of het essentiële informatiedocument. Deze documenten zijn terug te vinden via de website www.sgbeurs.nl op de productpagina van het uitgegeven beursproduct onder “Documentatie”. De goedkeuring van het prospectus kan niet worden beschouwd als aanprijzing van de effecten. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

De inhoud van dit artikel is niet opgesteld, bewerkt, gecontroleerd of gevalideerd door Société Générale. De juistheid, volledigheid of relevantie van verstrekte informatie is niet gegarandeerd. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gehouden (in nalatigheid of anderszins) voor enig direct of indirect verlies, schade, kosten of nadeel voortvloeiend uit het gebruik van deze video of de inhoud ervan en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, hetzij direct hetzij indirect, uitdrukkelijk of impliciet, contractueel, uit onrechtmatige daad, wettelijk of anderszins, in verband met de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of voor enige hierin vervatte opinie of voor enige fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen in dit artikel.

Deze column wordt u aangeboden door ProBeleggen.

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Koers Asm International

*

Altijd op de hoogte van de laatste Ontwikkelingen op de beurs!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en mis niks!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.