Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

Vrije kasstroom of Nettowinst?

Vrije kasstroom of Nettowinst?
13 nov 2023 om 12:46

In deze column legt Marc Langeveld van Econopolis uit waarom hij liever kijkt naar de vrije kasstroom van een bedrijf dan naar de nettowinst. Het originele, Engelstalige artikel kun je hier vinden.

De meeste media, analisten en beleggers hebben de neiging zich te veel te richten op omzetgroei en de bijbehorende nettowinst. Door hun rapporten en reacties op de publicatie van kwartaalresultaten te volgen, komt het er altijd op neer of de winst per aandeel (WPA) de consensusverwachtingen verslaat en met hoeveel cent.

Bovendien moeten bedrijven hun verwachtingen voor de winst per aandeel voor het volgende kwartaal met een gezonde marge opwaarderen. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat de aandelen terugvallen.

Geniet nu van 50% korting op een Premium Account bij De Aandeelhouder. Ja, dat wil ik!

Hoewel het belang van solide en voorspelbare toekomstige omzetgroei en groei van de winst per aandeel duidelijk is, is het nog belangrijker om de trend in het genereren van vrije kasstroom (FCF) te beoordelen.

De berekening van de winst per aandeel laat namelijk ruimt voor flexibel boekhouden. Daarentegen is de verandering in harde cash in een jaar veel moeilijker te manipuleren. En geeft daarom een betrouwbaarder beeld.

Free Cash Flow (FCF) en nettowinst zijn weliswaar aan elkaar gerelateerd, maar zijn verschillende financiële maatstaven die verschillende doelen dienen.

FCF is een belangrijke financiële maatstaf die de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf helpt beoordelen. FCF geeft weer wat een bedrijf genereert uit zijn activiteiten, nadat rekening is gehouden met kapitaaluitgaven die nodig zijn om deze te onderhouden en eventueel uit te breiden.

Belangrijkste kenmerken vrije kasstroom

De vrije kasstroom wordt berekend door kapitaaluitgaven af te trekken van de operationele kasstroom (OCF) van een bedrijf. De formule is:

FCF = OCF minus kapitaaluitgaven (capex)

OCF laat zich duiden als het geld dat wordt gegenereerd of gebruikt door de belangrijkste activiteiten van een bedrijf, waaronder inkomsten, uitgaven en veranderingen in het werkkapitaal.

De kapitaaluitgaven kan je omschrijven als de gelden die nodig zijn voor het verwerven, upgraden of onderhouden van de eigen activa.

Een positieve FCF geeft aan dat een bedrijf meer geld genereert uit zijn activiteiten dan het uitgeeft aan investeringen, wat een gezond teken is. Negatieve FCF geeft aan dat een bedrijf meer uitgeeft aan investeringen en groei dan het genereert uit zijn activiteiten, wat een reden tot zorg kan zijn.

Voordelen FCF ten opzichte van nettowinst

FCF biedt verschillende voordelen ten opzichte van nettowinst als het gaat om het beoordelen van de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf. FCF is een parameter op kasbasis, terwijl nettowinst juist een boekhoudkundige parameter is.

Anders gezegd: FCF weerspiegelt de werkelijke hoeveelheid cash die worden gegenereerd of gebruikt vanuit de activiteiten van een bedrijf, wat een directere maatstaf is voor het vermogen van een bedrijf om cash te genereren en te beheren.

Nettowinst kan worden beïnvloed door non-cash-elementen als afschrijvingen en waardeverminderingen, boekhoudposten die geen invloed hebben op de kasstroom.

Nettowinst is ook onderhevig aan boekhoudregels en overlopende posten, waardoor je soms een vertekend beeld krijgt van de prestaties van een bedrijf.

De vrije kasstroom is minder gevoelig voor deze boekhoudkundige manipulaties en geeft een duidelijker beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf. FCF geeft dus een realistischere evaluatie van het vermogen van een bedrijf om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Nettowinst weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de liquiditeit van een bedrijf of het vermogen om te voldoen aan cash behoeften op korte termijn. FCF houdt rekening met kapitaaluitgaven, die nodig zijn om de activabasis van een bedrijf in stand te houden en te laten groeien.

Dit is cruciaal omdat het rekening houdt met het geld dat nodig is om het bedrijf in stand te houden en te investeren in toekomstige groei.

Bij het nemen van investeringsbeslissingen bijvoorbeeld is FCF een veel betere maatstaf dan de nettowinst. Nettowinst an sich houdt geen rekening met het gebruik van cash voor zaken zoals aflossingen, dividenden en terugkoop van eigen aandelen.

Bedrijven met een hoge vrije kasstroom

De bedrijven die de hoogste Free Cash Flow (FCF) genereren kunnen van jaar tot jaar verschillen en zijn vaak te vinden in verschillende sectoren, waaronder technologie, energie, gezondheidszorg en consumentengoederen.

Hier zijn enkele voorbeelden van bedrijven die naar verwachting een aanzienlijke FCF zullen blijven genereren:

  • Apple Inc. (AAPL): Apple staat erom bekend dat het consistent aanzienlijke FCF genereert dankzij de sterke verkoop van iPhones, iPads, Macs en andere producten.
  • Microsoft Corporation (MSFT): Microsoft's FCF wordt aangedreven door zijn software en cloud services activiteiten, waaronder Microsoft Office en Azure.
  • Alphabet Inc. (GOOGL): Alphabet, het moederbedrijf van Google, genereert aanzienlijke FCF uit zijn dominante positie in online reclame, zoeken en andere digitale diensten.
  • Amazon.com, Inc. (AMZN): Amazon staat bekend om zijn sterke FCF-generatie, gedreven door zijn cloud computing (Amazon Web Services) en andere activiteiten.
  • Arista Networks (ANET): Het nieuwe en betere Cisco, actief in netwerkswitches voor cloudinfrastructuur, historisch een van de grootste FCF-generatoren.
  • Meta Platforms (META): Wereldleider op het gebied van online reclame en online gebruikersbetrokkenheid
  • Nvidia (NVDA): Wereldleider AI GPU-chips voor datacenters en games

Beste FCF-generatoren in Techsector 

Zoals hierboven getoond en in tegenstelling tot 25 jaar geleden, zijn de hoogste FCF-generatoren nu te vinden in de technologiesector. Jaren van solide FCF hebben deze technologiebedrijven in staat gesteld om hun balans te versterken, overnames te doen, hoge dividenden uit te keren en grote aandeleninkoopprogramma's uit te voeren en zo een buffer te vormen in tijden van meer (economische) onzekerheid.

Een hoge FCF kan een goede indicator zijn voor het groeipotentieel van een bedrijf. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de groeivooruitzichten en de marktomstandigheden. Het analyseren van de duurzaamheid van de FCF van een bedrijf is daarmee key. Een snel dalende FCF kan wijzen op operationele of financiële problemen.

Daarom hebben we bij het analyseren van de resultaten van een bedrijf in ons exponentiële tech-universum altijd een duidelijke voorkeur om veel historische kwartalen en jaren van FCF-generatie te verwerken om te zien wat de belangrijkste bewegende delen zijn geweest.

Door deze elementen vervolgens naar de komende jaren te extrapoleren, kunnen we een vrij goed beeld krijgen van wat een bedrijf in de komende jaren aan incrementele cash zou moeten kunnen genereren.

Waar gebruik je het voor?

En dat geld kan gebruikt worden voor verschillende doelen. Een aantal daarvan beschrijven we hieronder:

Investering in groei:

FCF kan opnieuw worden geïnvesteerd in het bedrijf voor groeimogelijkheden, zoals het uitbreiden van de activiteiten, het lanceren van nieuwe producten of diensten, het betreden van nieuwe markten of het verwerven van andere bedrijven.

Het verschaft het kapitaal dat nodig is om deze initiatieven te financieren zonder afhankelijk te zijn van externe financiering.

Schuldvermindering:

Bedrijven kunnen FCF gebruiken om schulden af te betalen. Het verminderen van schulden kan de rentelasten verlagen, de kredietwaardigheid verbeteren en financiële risico's verminderen.

Dividenden:

Bedrijven kunnen FCF gebruiken om dividenden uit te keren aan aandeelhouders. Dit levert een direct rendement op voor investeerders.

Inkoop van eigen aandelen:

FCF kan worden gebruikt om aandelen van een bedrijf terug te kopen, wat de waarde van de resterende aandelen kan verhogen door het aantal uitstaande aandelen te verminderen. Dit komt ten goede aan aandeelhouders via vermogensgroei.

Werkkapitaal:

FCF kan worden gebruikt om de behoefte aan werkkapitaal te financieren, zoals het beheer van voorraden, debiteuren en crediteuren. Het aanhouden van voldoende werkkapitaal is essentieel voor de dagelijkse activiteiten.

Investeringen:

Een deel van het beschikbare vermogen wordt gewoonlijk gebruikt voor kapitaaluitgaven, waaronder investeringen in materiële vaste activa en technologische infrastructuur om de activa van het bedrijf te onderhouden en uit te breiden.

Overnames en fusies:

FCF kan worden gebruikt voor overnames of fusies, waardoor een bedrijf zijn activiteiten kan uitbreiden en diversifiëren. Contant geld gebruiken voor dergelijke transacties kan flexibiliteit bieden en het aangaan van extra schulden vermijden.

Onderzoek en ontwikkeling (R&D):

FCF kan worden gebruikt voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling, waardoor een bedrijf kan innoveren en concurrerend kan blijven in zijn sector.

Desinvesteringen:

Bedrijven kunnen FCF gebruiken om niet-kernactiviteiten of bedrijfsonderdelen af te stoten, hun activiteiten te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.

Liquiditeit en financiële stabiliteit:

FCF verbetert de liquiditeit en financiële stabiliteit van een bedrijf en biedt een financiële buffer voor onvoorziene uitgaven of economische neergang.

Belastingverplichtingen:

Bedrijven kunnen FCF gebruiken om aan belastingverplichtingen te voldoen, vooral als ze belastingverplichtingen hebben die niet gedekt worden door het netto-inkomen.

Conclusie

Hoewel de nettowinst een belangrijke maatstaf is om de winstgevendheid van een bedrijf te begrijpen, geeft de FCF voor ons een uitgebreider en praktischer beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf, het vermogen om geld te genereren en het potentieel voor duurzame groei.

Bij het evalueren van een bedrijf is het vaak waardevol om beide maatstaven samen te bekijken, omdat ze complementaire informatie geven over de financiële prestaties van het bedrijf.

Tot slot biedt FCF ook een goed hulpmiddel om de waardering van een bedrijf te beoordelen door toekomstige FCF's te verdisconteren tot een netto contante waarde die kan worden vergeleken met de meest recente aandelenkoers.

Daarom is het een van onze belangrijkste methodes om te berekenen of een bepaalde aandelenkoers voldoende gewaardeerd is of dat het verder opwaarts potentieel heeft.

Het originele (Engelstalige) artikel vind je hier op de website van Econopolis.be. 

Altijd op de hoogte van de laatste Ontwikkelingen op de beurs!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en mis niks!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.